Svesam Fastighets AB investerar i kommersiella-, industri- och logistikfastigheter med starka hyresgäster i södra Sverige med fokus på Småland och Östergötland. Vi drivs av en tro på en affärsmodell där vi förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheten – där du ges möjligheten att vara kvar som delägare. 

Tillsammans skapar vi värde!

I en väl sammansatt portfölj av fastigheter värderas varje enskild fastighet med en premie vid en försäljning, jämfört med om varje fastighet skulle värderas styckvis. Detta innebär att vi tillsammans kan skapa värde, både på kort och lång sikt.

Vi som står bakom Svesam Fastighets AB är en grupp dedikerade, privata investerare från Småland med en lång och framgångsrik historia inom fastigheter, företagande och entreprenörskap.

Vår filosofi och affärsidé är enkel

Vår filosofi är att våra investeringar ska säkerställa ett förutsägbart kassaflöde och minskad risk för kostnadsvariationer genom långa hyresavtal av triple net karaktär. Vår investeringsstrategi innebär att risker sprids, att det finns goda finansieringsmöjligheter och att förvaltningen sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Vårt tillvägagångssätt gör att vi har en stabil och trygg ekonomisk bas, en företagsanda och kreativitet som bygger på långsiktighet. Och vi är kräsna. Vi investerar bara i fastigheter där vi ser en stabil och långsiktig utveckling med en god avkastning.

Stor potential

Vi har höjt blicken och rekat under lång tid nu. Det finns många attraktiva fastigheter med stor utvecklingspotential i Sverige. Det gör oss 100 % säkra på vår affärsidé. Men vi gör affärer på småländska. Vi har en försiktig hållning till pengar, skyndar vi långsamt och är noga med att in- vänta rätt tidpunkt för varje enskild affär.

Vi ser fram emot att få träffas och höra mer om dina tankar och presentera möjliga affärsförslag.

Hälsningar
Stefan Axelsson

Kontakta mig gärna